Data Group tekee paikallisista ICT-yrityksistä valtakunnallisesti vahvoja


02.07.2020

Konttoripiste on osa Data Group -ketjua. Data Group on valtakunnallisesti toimiva, Suomen suurin itsenäisten ICT-jälleenmyyjien ketju. Ketjun tehtävä on edistää jäsenliikkeidensä paikallista tekemistä ja menestystä niin, että suurimman hyödyn toiminnasta saavat jäsenliikkeiden loppuasiakkaat.

Data Group on valtakunnallisesti toimiva, Suomen suurin itsenäisten ICT-jälleenmyyjien ketju.

- Perusidea on se, että jäsenliikkeen loppuasiakas saa valtakunnallisen tason palvelua, paikallisesti ja paikallisilla arvoilla. Parhaimmillaan loppuasiakas saa käyttöönsä 5 henkilön osaamisresurssin sijasta 370 ihmisen osaamisportfolion, Data Group -ketjun toimitusjohtaja Timo Vilenius vahvistaa.

Yrittäjien itsenäisyys on ketjulle tärkeä arvo. Pyrkimyksenä on se, että jäsenliikkeet toimivat keskeisissä asioissa riittävän samalla tavalla, jotta yhteisöllistä hyötyä syntyy. Mutta ketju ei rajoita millään tavalla jäsenliikkeidensä tekemistä.

- Yhteisö tuo mukanaan joukkovoimaa, mutta jäsenliikkeille on tärkeää säilyttää oma identiteetti. Jos haluamme olla aidosti paikallinen ketju, meidän on ymmärrettävä paikallisten yritysten tarpeet, toimintaympäristö ja kulttuuri sekä puhuttu kieli oli se sitten savo, turku tai ruotsi. Paikallinen jäsenliike tuntee toimintaympäristön ja sen on helpompi ymmärtää asiakkaansa jokapäiväistä tekemistä.

Konttoripisteen yrittäjä Tuomo Lahti perustelee oman yrityksensä jäsenyyttä pitkälti samoilla seikoilla.

- Voisin nostaa esiin myös koulutuksen merkityksen. Verkosto mahdollistaa laadukkaan kouluttautumisen henkilöstöllemme ja laajan asiantuntijuuden hyödyntämisen. Ja tietysti verkosto auttaa yritystämme kasvamaan ja siirtymään suurempiin asiakkuuksiin. Data Group -jäsenliikkeenä voimme toimia paikallisesti ja samalla tarjota esimerkiksi koko maan kattavasti, Lahti sanoo.


Timo Vilenius on Data Group -ketjun toimitusjohtaja.


Data Group on perustettu vuonna 1992. Tänä päivänä ketjuun kuuluu kaikkiaan 57 toimipistettä, joissa työskentelee noin 370 ICT-ammattilaista.

- Vuonna 1992 ketjun toiminta oli hyvin tuoteorientoitunutta eli yhteisiä tuoteostoja ja yhtenäistä tuotemarkkinointia. Tänäkin päivänä tuotteet ovat toki keskeinen osa toimintaa. Mutta alan kehityksen myötä jäsenliikkeiden menestys nojaa vahvasti osaamiseen ja tietotaitoon. Siksi ketjun toimintaan kuuluu todella paljon liiketoiminnan kehitysprojekteja kuten myyntiprosessien kehittämistä, teknisen osaamisen kehittämistä ja koulutuksia. Vilenius sanoo.

Tiedosta menestyksen kaava


Kehitys- ja strategiatyö ovat olennainen osa koko ketjuorganisaation ja toimitusjohtaja Vileniuksen omaa tekemistä. Tietotyössä tiedon merkitys korostuu.

- Meillä on paljon selvityksillä ja kyselyillä kerättyä tietoa siitä, millä tavalla jäsenliikkeet ja heidän asiakkaansa toimivat. Tätä tietoa pyrimme rikastamaan ja hyödyntämään, jotta pystymme auttamaan kaikkia jäsenliikkeitä paikallisessa tekemisessä, Vilenius kertoo.

Olemme mallintaneet menestyvän jäsenliikkeen kaavan. Sitä voi hyödyntää yksittäisen jäsenliikkeen tekemisessä. Mitä enemmän tekijöitä löytyy omasta toiminnasta, sitä todennäköisemmin menestyy.

Esimerkiksi kahden edellisen vuoden aikana kerättyä tietoa jalostettiin viime vuoden lopussa myyntikonseptiksi, jolle annettiin tyhjentävästi nimi Palvelupaketti.

- Selvitimme jäsenliikkeiden, päämiesten ja asiakkaiden kanssa sitä, miten jäsenliikkeet ja asiakkaat käytännössä toimivat ja miten voimme luoda sellaisia myyntitapoja, jotka tässä ajassa tuottavat hyötyä asiakkaille.

- Korostan sanoja tässä ajassa, koska tällä alalla se mitä tehdään, on nopeasti vanhaa. Asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos on niin nopeaa, että oikeastaan meillä on menossa jatkuva kehitysprosessi keskeisten asiakkuuksien hoitamisessa, Vilenius jatkaa.

Tietoa on kerätty myös kartoittamalla, mitä yhteisiä nimittäjiä on parhaiten menestyvillä jäsenliikkeillä. Tällaisia selkeitä yhdistäviä osa-alueita löytyi yhdeksän kappaletta.

- Olemme mallintaneet menestyvän jäsenliikkeen kaavan. Sitä voi hyödyntää yksittäisen jäsenliikkeen tekemisessä. Mitä enemmän tekijöitä löytyy omasta toiminnasta, sitä todennäköisemmin menestyy. Tai jäsenliike voi löytää kaavan avulla konkreettisia kehityskohteita ja päästä paremmin kohti tavoitteita. Mutta tässäkin kunnioitamme jäsenliikkeiden itsenäisyyttä. Liikkeet hyödyntävät tietoa haluamallaan tavalla.

Yrittäjien toisiltaan saama vertaistuki on myös yksi ketjun vahvuus.

- Monet tehdyt ratkaisut tai kehitetyt palvelut perustuvat siihen, että eri liikkeiden yrittäjät ovat tapaamisissa pohtineet keskenään asioita, joihin kaipaavat apua ja oivaltaneet, että projektiin ei kannata lähteä yksin. Kun otamme ketjun mukaan, saamme ketjun resurssit käyttöön. Voimme tehdä yhdessä ja jakaa tulokset yhdellä kustannuksella kaikkien jäsenliikkeiden käyttöön, Vilenius summaa.


Konttoripisteen yrittäjä Tuomo Lahti (keskellä) arvostaa muiden Data Group -yrittäjien verkostoa ja tukea.

Konttoripisteen Tuomo Lahti konkretisoi vertaistuen merkityksen.

- Yrittäjän näkökulmasta on tärkeää, että saan sparrausta omaa tekemiseen muilta alan yrittäjiltä. Se kasvattaa omaa henkistä pääomaa, Lahti vahvistaa.

Vahva jäsenliike on asiakkaan etu


Kun uusi jäsenliike on liittynyt Data Group -ketjuun, poikkeuksetta sen toiminta on vahvistunut omalla alueellaan.

- Tämän perusteella suurin lisäarvo asiakkaallemme on se, että jäsenliikkeemme ovat omalla alallaan turvallisia ja luotettavia yhteistyökumppaneita, Vilenius aloittaa.

- Asiakas voi luottaa siihen, että paikallinen ICT-yritys on olemassa huomenna ja ylihuomenna. Suomessa ICT-jälleenmyyjien määrä on laskenut rajusti. Mutta meidän jäsenliikkeidemme keskuudessa tätä ei ole tapahtunut. Jäsenliikkeemme ovat jopa avanneet uusia toimipisteitä, ostaneet kilpailevia liikkeitä tai joissain tapauksissa jäsenliikkeet ovat sulautuneet keskenään, Vilenius jatkaa.

ICT-ala vaatii tänä päivänä niin paljon erikoisosaamista, että yksittäisellä liikkeellä ei voi riittää raha ja resurssit kaikkeen.

ICT-asiantuntijaa valitessa paikallisuus on vahva arvo, mutta sen rinnalle on tullut osaamisen vaade.

- Aikaisemmin palveluntarjoaja valittiin etäisyyden mukaan, mutta nyt valitaan lähin osaava. Pelkistä tuotteista on siirrytty enemmän siihen, että asiakkaan kanssa keskustellaan liiketoimintaa edistävistä ratkaisuista. Siihen liittyy paljon kehitystyötä, ylläpitoa, huoltoa, liiketoiminnan tehostamista.

Kun ketjun liikkeet toimivat yhteistyössä, paikallinen jäsenliike pystyy tarjoamaan minkä tahansa ICT-palvelun, koska tarjonta ei perustu yksittäiseen toimipisteeseen vaan siihen mitä kaikki liikkeet yhdessä osaavat.

- Ensimmäisenä konkreettisena esimerkkinä se, että ketjun teknisillä asiantuntijoilla on erittäin tiivis keskusteluryhmä. Asiakkaan kohdatessa ongelmia, ryhmä osallistuu keskusteluun ja on todennäköistä, että joku jäsenistä on ongelmaan aiemminkin törmännyt. 150 teknisen asiantuntijan tietotaito on enemmän kuin viiden. Asiakkaiden vaikeampiakin haasteita on näin ratkottu tunneissa, Vilenius sanoo.


Data Groupin jäsenliikkeiden asiantuntijat koulutautuvat säännöllisesti.

ICT-alalla on syystäkin paljon palveluja, joiden tarjoaminen vaatii sertifikaatteja. Data Group on sopinut tärkeimpien päämiestensä kanssa siitä, että ketjuyhteisö katsotaan yhdeksi yhtenäiseksi toimijaksi.

- Yksittäisen jäsenliikkeen tarjonta on laajempi, kun ketjulla on useita alan sertifikaatteja korkeimmiltakin tasoilta. Asiakkaalle voidaan paikallisesti tuottaa kaivattu ratkaisu yhdistämällä ketjun jäsenliikkeiden osaaminen ja hyödyntämällä sertifikaatit. ICT-ala vaatii tänä päivänä niin paljon erikoisosaamista, että yksittäisellä liikkeellä ei voi riittää raha ja resurssit kaikkeen.

Maanlaajuinen ketju ja etenevä digitalisaatio ratkovat myös maantieteellisiä haasteita.

- Yksittäisen toimipisteen henkilöstön ei tarvitse liikkua toiselle puolelle maata asiakkaan toimipisteelle. Lähimmän jäsenliikkeen tekninen henkilökunta voi huolehtia esimerkiksi asennuksesta, käyttöönotosta ja huollosta vieraalla paikkakunnalla, Vilenius sanoo.

- Loppuasiakas saa lisäarvoa ketjustamme myös siksi, että tavoitteemme on jatkuvasti parantaa jäsenliikkeiden osaamista. Digitalisaatio lyhentää maantieteellisiä etäisyyksiä. Osaaminen on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi asia paikallisuuden rinnalla ja näin jäsenliikkeiden muodostaman yhteisön merkitys kasvaa entisestään. Ketjuorganisaation haaste on jalostaa tietoa, muokata se jäsenliikkeiden osaamiseksi ja varmistaa, että hyöty menee sitä kautta asiakkaille, Vilenius tiivistää.

Piditkö julkaisusta? Jaa se verkostollesi!


<< Palaa julkaisuihin

Tilaa uutiskirjeemme

Saat ajankohtaista ja asiantuntevaa tietoa toimistosi arjen tehostamiseksi.