Videoneuvottelu säästää työaikaa ja parantaa etäkokousten laatua


13.05.2019

Työplus tarjoaa työterveyspalveluita ja myös muita terveys- ja hyvinvointipalveluita kattavasti Keski-Pohjanmaan alueella palvellen noin 1600 yritystä, 1 000 yrittäjää ja sekä 27 000 henkilöasiakasta kaikilta toimialoilta.

- Meillä on yhteensä yhdeksän toimipistettä, jotka sijaitsevat Kokkolassa, Kokkolan suurteollisuusalueen Port Towerissa, Pietarsaaressa, Uusikaarlepyyssä, Kannuksessa, Toholammilla, Kruunupyyssä, Teerijärvellä ja Tunkkarissa. Vahvuutemme on todella asiantunteva ja osaava henkilöstö ja voimme olla ylpeitä palvelumme laadusta, kertoo Työplussan palvelujohtaja Heidi Rintala.

Rintala vastaa Työplussan palvelujen kehittämis- ja laatutyöstä. Yksi sisäisen toiminnan laatua parantava ratkaisu on ollut videoneuvottelujen hyödyntäminen viikoittaisessa työssä. Keski-Pohjanmaan Konttoripiste toimitti Työplussalle luotettavan kokonaisratkaisun videoneuvotteluja varten.

Työplus hyödyntää videoneuvottelua viikoittain muun muassa sisäisissä palavereissa.


- Meillä on seitsemän Konttoripisteen toimittamaa neljässä eri yksikössä. Kokkolassa on kolme laitteistoa, Pietarsaaressa kaksi, Kannuksessa yksi ja Tunkkarissa yksi. Pidämme viikoittain esimerkiksi johtoryhmäpalaverit videoneuvotteluina niin, että eri toimipisteiden palvelupäälliköt voivat osallistua niihin videoyhteydellä, Rintala kertoo.

- Pääasiallinen käyttötarkoitus on nimenomaan sisäiset palaverit, mutta sen lisäksi videoneuvottelua hyödynnetään esimerkiksi koulutuksissa. Juuri äsken eräs lääkärimme aloitti etäluennon Tunkkarin yksikköön Avokuntoutukseen osallistuville.

Tarve videoneuvotteluratkaisulle oli ilmiselvä. Ensimmäinen ratkaisu ei toiminut, joten Työplussalla päätettiin turvautua uuden ratkaisun hankinnassa Konttoripisteen apuun.

- Aiemmassa ratkaisussa oli todella paljon ongelmia joko laitteistossa tai yhteyksissä. Toimipisteidemme välillä on kuitenkin etäisyyttä ja emme halua käyttää henkilökuntamme työaikaa tien päällä. Tällä tavalla tehostamme työajan käyttöä. Onneksi nyt voimme todeta, että nämä uudet laitteet ovat todella toimintavarmat ja helppokäyttöiset, Rintala kehuu.

Videoneuvottelujärjestelmän luotettavuus on kaikki kaikessa


Kun tavoitteena on työajan säästö ja toiminnan tehostaminen, silloin järjestelmän toimintavarmuus on erittäin tärkeää.

- Meidän ei tarvitse jännittää sitä, saammeko yhteyden. Toinen videoyhteyden merkittävä hyöty on se, että kun puhumme kasvotusten, kommunikaation laatu paranee ja saamme paremman yhteyden keskustelukumppaniin muutenkin kuin tekniikan puolesta.

Konttoripiste toimitti Työplussalle päämiehensä Praecomin videoneuvotteluratkaisun LifeSizen liisatuilla videoneuvottelulaitteilla.

- Leasing varmistaa, että laitteet ovat aina ajan tasalla ja käyttökunnossa. Ja jos niissä jotain vikaa olisi, saisimme uudet tilalle. Sen lisäksi Konttoripiste toimittaa meille ylläpitotuen ja huoltopalvelun. Se helpottaa, että Konttoripisteen tukihenkilöt ovat tässä lähellä Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Kannuksessa. Ja toki voimme soittaa myös suoraan laitetoimittajalle, yhteys sinnekin on aina toiminut nopeasti, Rintala kiittää.


Videoneuvottelun avulla puhumme kasvotusten ja kommunikaation laatu paranee, Työplussan palvelujohtaja Heidi Rintala sanoo.

Rintalan mukaan ratkaisussa kuunneltiin herkällä korvalla Työplussan tarpeita.

- Tarvitsimme esimerkiksi sellaiset näytöt, joilla saadaan yhteys useammasta paikasta yhteen luentotilaisuuteen ja samalla esitysnäkymä pitää saada hyvin esille kaikille, jotka ovat läsnä vain videoyhteyden kautta.

Konttoripisteen Tuomo Lahti korostaa nimenomaan räätälöidyn ratkaisun merkitystä.

- Kun lähdemme rakentamaan asiakkaalle ratkaisua videoneuvotteluun, kyseessä ei ole koskaan niin sanottu pakettikauppa, vaan ensin teemme aina asiakaslähtöisen kartoituksen tarpeesta ja vasta sitten annamme räätälöidyn ratkaisuehdotuksen, Lahti valottaa.

- Me ymmärrämme päämiehemme Praecomin järjestelmän vaatimukset ja voimme toteuttaa asennuksen ja ylläpidon. Videoneuvotteluratkaisuissa painottuu myös se, että asiakkaasta huolehditaan vielä asennuksen jälkeenkin. Työplussankin kohdalla järjestelmän asennuksen jälkeen pidetyt seurantapalaverit osoittautuivat erittäin hyödyllisiksi. Niillä varmistettiin ensinnäkin se, että laitteet toimivat kuten pitää. Toisaalta käytön myötä asiakkaalla nousi esiin kysymyksiä, joissa me pystyimme sitten olemaan avuksi.

Videoneuvotteluratkaisuissa painottuu myös se, että asiakkaasta huolehditaan vielä asennuksen jälkeenkin.

Lahti kertoo, että Konttoripiste toimittaa videoneuvotteluratkaisuja useille asiakkaille vuoden aikana. Uusimpia asiakkaita ovat esimerkiksi Keski-Pohjanmaan Kirjapaino, Feelia ja Pept. Lahti vahvistaa Rintalan näkemykset säästöistä ja laadun paranemisesta.

- Videoneuvottelulla haetaan kustannussäästöjä. Palaverin takia ei ole välttämättä pakko lähteä Helsinkiin. Sen myötä tässä huomioidaan myös hiilijalanjälki.

- Mutta ennen kaikkea kyse on ajan säästöstä. Yleensä työmatka palaveriin tehdään aamulla tai illalla työajan ulkopuolella. Nyt sen ajan voi käyttää oikeasti vapaa-aikaansa.

- Tänä päivänä ihmisten arvostus omaa aikaa kohtaa on kasvanut merkittävästi. Ja nykyaikaisessa tietotyössä myös ihmisten välinen kommunikaatio on lisääntynyt valtavasti. Kun yhteydenpito on helppoa ja vaivatonta, on havaittu, että palaverit pysyvät lyhempinä ja laadukkaampina, Lahti summaa.

Piditkö julkaisusta? Jaa se verkostollesi!


<< Palaa julkaisuihin

Tilaa uutiskirjeemme

Saat ajankohtaista ja asiantuntevaa tietoa toimistosi arjen tehostamiseksi.